Férová cena

Sjednaná mzda vašeho zaměstnance je čistě vaše věc. Neřešíme žádné násobky.

Comments are closed.